Протокол лечения пневмонии моз украины

Затверджено

наказ МОЗ України

від 03.07.2006 № 433

ПРОТОКОЛ

НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ

Код МКХ X: J18

Умови надання медичної допомоги

В амбулаторіях та поліклініках (І–ІІ рівень) медична допомога надається хворим на негоспітальну пневмонію І групи (з нетяжким перебігом, які не потребують госпіталізації, без супутньої патології та «модифікуючих» факторів ризику появи окремих збудників) або ІІ групи (з нетяжким перебігом, які не потребують госпіталізації, з наявністю супутньої патології та/або інших «модифікуючих» факторів).

В стаціонарі (ІІ–ІІІ рівень) — хворим на негоспітальну пневмонію ІІІ групи (хворі на НП з нетяжким перебігом, які потребують госпіталізації у терапевтичне або пульмонологічне відділення за медичними (наявність несприятливих прогностичних факторів) або соціальними показаннями) та ІV групи (з тяжким перебігом, які потребують госпіталізації у відділення реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ).

Ознаки та критерії діагнозу захворювання

Діагноз пневмонії встановлюється за наявності у хворого рентгенологічно підтвердженої вогнищевої інфільтрації легеневої тканини та не менше 2 клінічних ознак із нижченаведених:

· гострий початок захворювання з температурою тіла вище 38 °С;

· кашель з виділенням мокротиння;

· фізикальні ознаки (притуплений або тупий перкуторний звук, ослаблене або жорстке бронхіальне дихання, фокус дзвінких дрібнопухирцевих хрипів та/або крепітації);

· лейкоцитоз (більше 10·10 9 /л) та/або паличкоядерний зсув (більше 10%).

Перелік та обсяг медичної допомоги на амбулаторно-поліклінічному етапі:

— Діагностичні дослідження та консультації:

1.Клінічне обстеження (обов’язкове – О) —кожні 3 дні.

2. Рентгенографія органів грудної клітки у 2-х проекціях (О) – двократно ( перед початком та після закінчення лікування).

3. Лабораторне обстеження (загальний аналіз крові (О) —двократно ( перед початком та після закінчення лікування); бактеріологічне дослідження мокроти (факультативне- Ф) однократно (перед початком лікування)

4. Консультація пульмонолога (Ф) та лікаря по профілю супутньої патології (Ф) —за необхідністю.

1.Антибактеріальна терапія (пероральний прийом препаратів протягом 7–10 днів)

– для хворих І групи препарати вибору: амоксицилін або кларитроміцин; альтернативні препарати: доксициклін .

– для хворих ІІ групи препарати вибору: амоксицилін/клавуланова або цефуроксиму аксетил; альтернативні препарати: кларитроміцин або моксифлоксацин.

2. Симптоматична терапія — за необхідністю.

Перелік та обсяг медичної допомоги на стаціонарному етапі:

— Діагностичні дослідження і консультації:

1. Клінічне обстеження (О) — щоденно.

2. Рентгенографія органів грудної клітки у 2-х проекціях (О) або томографія (Ф) — перед початком та після закінчення лікування, а також по необхідності.

3. Лабораторне обстеження: загальний аналіз крові (О) — перед початком та після закінчення лікування, а також по необхідності; загальний аналіз сечі (О) та біохімічні дослідження крові (О) — однократно перед початком лікування (при відхиленнях від норми – повторно); бактеріологічне дослідження мокроти та крові (О)- двократно перед початком лікування та по необхідності

4. Консультація пульмонолога (О) та лікаря по профілю супутньої патології(О) – 2 рази на тиждень та по необхідності. Для хворих ІV групи нагляд реаніматолога (О) та пульмонолога (О) щоденно

1.Антибактеріальна терапія (парентеральне застосування препаратів протягом 10–14 днів)

– для хворих ІІІ групи препарати вибору: амоксицилін/клавуланова кислота або цефтриаксон в поєднанні чи ні (+) з еритроміцином; альтернативні препарати: левофлоксацин.

– для хворих ІV групи препарати вибору: цефтриаксон або амоксицилін/клавуланова кислота в поєднанні з еритроміцином; альтернативні препарати: левофлоксацин в поєднанні з цефтриаксоном.

– При підозрі на P.aeruginosa препарати вибору: ципрофлоксацин в поєднанні цефтазидимом або амікацином; альтернативні препарати: цефтазидим в поєднанні з амікацином або меропенем .

2. Патогенетична та симптоматична терапія — в залежності від клініко-рентгенологічних або лабораторних проявів захворювання

Критерії ефективності лікування

Оцінку ефективності антибактеріальної терапії препаратами вибору необхідно проводити через 48–72 год від початку лікування. Основний критерій ефективності — зменшення вираженості інтоксикації та зниження температури тіла хворого, відсутність ознак дихальної недостатності. Якщо на початку лікування у пацієнта були відсутні ці прояви захворювання, слід орієнтуватися на його загальний стан та показники загального клінічного аналізу крові (кількість лейкоцитів, ШОЕ). За наявності позитивної динаміки наведених показників продовжують призначену антибактеріальну терапію. Якщо у пацієнта зберігаються висока лихоманка та інтоксикація або симптоматика прогресує, то лікування слід вважати неефективним, антибактеріальний засіб замінити на інший (альтернативні антибіотики).

Середня тривалість лікування в залежності від тяжкості перебігу та етіології захворювання складає від 7–10 до 14–21 дня.

Очікувані результати — одужання (відсутність будь-яких проявів захворювання) або покращання (суттєве зменшення вираженості клініко-рентгенологічних або лабораторних ознак захворювання — для хворих ІІІ–IV групи) .

Медична реабілітація здійснюється паралельно з лікуванням. При легкому і неускладненому перебігу пневмонії реабілітація може проводитися вдома з забезпеченням лікарського спостереження і кваліфікованого лікування. Госпітальний етап обов’язковий для хворих пневмонією тяжкого перебігу, з ускладненнями, для ослаблених хворих, осіб літнього і старечого віку.

Доцільно виділяти наступні реабілітаційні групи: пацієнти в стані повного клінічного видужування; хворі з залишковими проявами пневмонії у вигляді неповністю розсмоктаного інфільтрату або з вогнищевим пневмофіброзом; хворі з залишковими астеноневротичними порушеннями; хворі на хронічний бронхіт, ХОЗЛ та БА, які перенесли пневмонію.

В залежності від показань цим хворим слід призначати різні фізіотерапевтичні методи (високочастотну терапію, аплікації парафіну, озокеріту, пелоїдотерапію), клімато-, водо- або бальнеотерапію, лікувальну фізкультуру, масаж грудної клітки та інше.

Диспансерне спостереження за реконвалесцентами повинно тривати не менш 12 місяців. Хворі на хронічний бронхіт, ХОЗЛ та БА, які перенесли пневмонію, підлягають безтерміновому диспансерному спостереженню.

Источник: medstandart.net

Стафилококковая пневмония: причины заболевания, основные симптомы, лечение и профилактика

Острый воспалительный процесс в легких, возбуждаемый стафилококком, при котором существует высокий риск деструктивного осложнения. Симптомами недуга являются выраженная интоксикация, фебрильная температура тела, рецидивирующий озноб, сильная одышка, кашель, иногда – гнойная мокрота. Диагноз устанавливают на основании анамнестической информации, клинических проявлений, физикального осмотра и дополнительных обследований. В рамках диагностики могут выполнять рентгенографию, компьютерную томографию, посев мокроты на возбудителя, бактериальный посев плеврального выпота, общий и биохимический анализ крови, серологические тесты. В терапии могут использовать бета-лактамные пенициллины, макролиды, линзомины, а также средства фторхинолоновой и цефалоспориновой группы. Продолжительность курса антибиотиков может составлять от 14 до 21 дня. При неосложненном течении недуга прогноз благоприятный. Заболевание может привести к летальному исходу.

Причины стафилококковой пневмонии

В большинстве случаев недуг возбуждается золотистым стафилококком. Инфекция может передаваться гематогенным, аспирационным и ингаляционным путем. Пневмония может образоваться в качестве осложнения таких заболеваний как: септикопиемия, стафилококковый эндокардит, гнойный тромбофлебит. Вероятность развития патологии повышается при наличии инфекционного очага в носоглотке, снижении иммунного ответа, тяжелых соматических болезнях, перенесенных хирургических вмешательствах, хроническом алкоголизме, употреблении инъекционных наркотиков. Кроме того, в группу риска входят пациенты, которые длительное время находятся в больнице, получают нерациональную антибиотикотерапию, перенесли интубацию трахеи или подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Читайте также:  Пневмония без температуры симптомы лечение

Симптомы стафилококковой пневмонии

Признаками болезни являются внезапное ухудшение самочувствия, высокая температура, озноб, общее недомогание, сильная одышка, болезненный кашель. Патология может проявляться различными клиническими формами: стафилококковый инфильтрат, буллезная стафилококковая деструкция легких, абсцедирующая пневмония, метастатическая стафилококковая деструкция. При легочно-плевральной форме клиническая картина дополняется нарастающей интоксикацией, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, цианозом, беспокойством, рвотой, диареей, потерей аппетита и вздутием живота. Заболевание может осложняться стафилококковым перикардитом, менингитом, остеомиелитом, многоочаговыми метастатическими абсцессами мягких тканей и токсическим поражением миокарда.

Диагностика стафилококковой пневмонии

Больного консультируют специалисты терапевтического и пульмонологического профилей. Чтобы установить и подтвердить диагноз, врач собирает анамнестические данные, анализирует клинические признаки, проводит физикальный осмотр и направляет больного на дополнительные обследования. В рамках диагностики могут выполнять рентгенографию, компьютерную томографию, посев мокроты на возбудителя, бактериальный посев плеврального выпота, общий и биохимический анализ крови, серологические тесты. Заболевание дифференцируют от бактериальных, вирусных и грибковых пневмоний, инфильтративного туберкулеза, нагноившейся кисты легких.

Лечение стафилококковой пневмонии

Пациента госпитализируют в пульмонологическое отделение и назначают высокие дозы антибактериальных препаратов. В терапии могут использовать бета-лактамные пенициллины, макролиды, линзомины, а также средства фторхинолоновой и цефалоспориновой группы. Продолжительность курса антибиотиков может составлять от 14 до 21 дня. Кроме того, больному вливают глюкозо-солевые растворы и антистафилококковую плазму. Выраженная анемия является показанием к гемотрансфузии. В остром периоде могут выполнять экстракорпоральную детоксикацию. Дыхательную недостаточность купируют бронхолитиками, диуретиками, кортикостероидами. Проводится оксигенотерапия. Если развиваются абсцесс, пиопневмоторакс и эмпиема, возможно назначение бронхоскопической санации, постурального дренажа, плевральной пункции, дренирования, торакоскопической санации плевральной полости. Лечение дополняют вибрационным массажем, рефлексотерапией, лечебной физкультурой, микроволновой и лазерной терапией.

Профилактика стафилококковой пневмонии

Специфические методы профилактики не разработаны. Необходимо исключить пагубные привычки: курение, употребление наркотических веществ и алкогольных напитков. Важно своевременно санировать хронические инфекционные очага, а также отказаться от приема антибактериальных препаратов без назначения врача.

Источник: www.obozrevatel.com

Клинический протокол «Внебольничная пневмония у взрослых»

«Внебольничная пневмония у взрослых»

Состав рабочей группы.

АБТ антибактериальная терапия

АД артериальное давление

ВП внебольничная пневмония

ДВС синдром диссеминированного внутрисосудистого

ИВЛ искусственная вентиляция легких

ИФА иммуноферментный анализ

НВЛ неинвазивная вентиляция легких

ОДН острая дыхательная недостаточность

ОРИТ отделение реанимации и интенсивной терапии

КТ компьютерная томография

СЗП свежезамороженная плазма

СРБ С-реактивный белок

ХСН хроническая сердечная недостаточность

ХОБЛ хроническая обструктивная болезнь легких

ЧСС число сердечных сокращений

ЧДД частота дыхательных движений

FiO2 фракция кислорода во вдыхаемом воздухе

РаО2 парциальное напряжение кислорода в артериальной крови

SIRS синдром системной воспалительной реакции

SpO2 сатурация кислорода

J12.0 Аденовирусная пневмония

J12.1 Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом

J12.2 Пневмония, вызванная вирусом парагриппа

J12.9 Вирусная пневмония неуточненная

J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae

J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae

J15.0 Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae

J5.1 Пневмония, вызванная Pseudomonas spp.

J15.2 Пневмония, вызванная Staphylococcus spp.

J15.3 Пневмония, вызванная стрептококками группы В

J15.5 Пневмония, вызванная Escherichia coli

J15.6 Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями

J15.7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae

J15.9 Бактериальная пневмония неуточненной этиологии

J16.0 Пневмония, вызванная Chlamydia spp.

J17.2 Пневмония при микозах

J17.3 Пневмония при паразитарных болезнях

J18 Пневмония без уточнения возбудителя

Пневмонии – группа различных по этиологии, патогенезу, морфологической характеристике острых инфекционных (преимущественно бактериальных) заболеваний, характеризующихся очаговым поражением респираторных отделов легких с обязательным наличием внутриальвеолярной экссудации.

Внебольничная пневмония (ВП) – острое заболевание, возникшее вне стационара или позднее 4 недель после выписки из него, или диагностированное в первые 48 часов от момента госпитализации.

ВП проявляется симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты, возможно гнойной, боль в грудной клетке, одышка) и рентгенологическими признаками «свежих» очагово-инфильтративных изменений в легких при отсутствии очевидной диагностической альтернативы.

Этиология и патогенез заболевания.

Этиология ВП непосредственно связана с микрофлорой, колонизирующей верхние дыхательные пути у конкретного пациента. Важнейшим моментом патогенеза является микроаспирация содержимого ротоглотки, что встречается у большинства здоровых людей. При снижении неспецифической защиты (переохлаждение, вирусная инфекция) происходит колонизация нижних дыхательных путей микроорганизмами с развитием ВП.

Важнейшим возбудителем ВП является пневмококкS. pneumoniae (30–50 % случаев заболевания).

Существенное значение в этиологии ВП имеют атипичные микроорганизмы, на долю которых в сумме приходится от 8 до 30 % случаев заболевания:

ü Chlamydophila pneumoniae;

ü Mycoplasma pneumoniae;

ü Legionella pneumophila.

К редким (3–5 %) возбудителям ВП относятся:

ü Haemophilus influenzae;

ü Staphylococcus aureus;

ü Klebsiella pneumoniae, еще реже — другие энтеробактерии.

ü Pseudomonas aeruginosa (при тяжелом течении ХОБЛ, у больных муковисцидозом, при наличии бронхоэктазов).

ü Респираторные вирусы (вирусы гриппа типа А и B, парагриппа, аденовирус и респираторный синцитиальный вирус) – только в периоды пандемических вспышек;

Нередко у взрослых пациентов, переносящих ВП, выявляется смешанная или ко-инфекция.

В настоящее время в Российской Федерации действующими являются клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике ВП от 2010, разработанные Российским Респираторным Обществом (РРО) и Межрегиональной ассоциацией по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). С практической точки зрения наиболее значимым является разделение пневмоний по месту их возникновения (характерны определенные возбудители), т. е. на внебольничные и госпитальные (нозокомиальные). Кроме того, ВП имеет 2 степени тяжести: тяжелая и нетяжелая.

Критерии тяжести течения пневмонии представлены в Приложении.

Подозрение на пневмонию должно возникать при наличии у больного лихорадки в сочетании с жалобами на кашель, одышку, отделение мокроты и/или боли в грудной клетке. Больные, переносящие пневмонию, часто жалуются на немотивированную слабость, утомляемость, сильное потоотделение по ночам.

Основные синдромы пневмонии:

ü синдром воспалительной инфильтрации легочной ткани;

ü синдром интоксикации;

ü синдром острой дыхательной недостаточности.

ü синдром сепсиса, включая септический шок;

ü синдром плеврального выпота;

ü синдром раздражения плевры;

Диагноз ВП является определенным в случае:

I. Наличие у больного рентгенологически подтвержденной «свежей» инфильтрации легочной ткани и,

II. по крайней мере, двух клинико-лабораторных признаков:

а) острая лихорадка в начале заболевания (t0 > 38,0°С);

б) кашель сухой и в последующем с мокротой;

в) локальная область крепитации и/или мелкопузырчатых влажных хрипов, жесткого бронхиального дыхания, укорочения перкуторного звука);

г) лейкоцитоз выше 10х109/л и/или палочкоядерный сдвиг более 10%.

Важным этапом при проведении дифференциальной диагностики является выявление неинфекционных причин развития внебольничной пневмонии.

Неинфекционные причины развития ВП:

ü инфильтративный рост новообразования;

ü кардиогенный отек легочной ткани как следствие ХСН;

ü тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии (инфаркт-пневмонит);

ü острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС);

ü легочные геморрагии, коагулопатии, митральный стеноз и т. д.;

ü лучевые пневмониты;

ü гиперэргические, в т. ч., лекарственные пневмониты (легочная

эозинофилия, «амиодароновое легкое», лекарственный альвеолит и т. д.);

Читайте также:  Клебсиелла пневмония у взрослого лечение

ü васкулиты (гранулематоз Вегенера, узелковый периартериит, синдром Гудпасчера и т. д.).

Заболевания, актуальные для дифф. диагноза

ü рентгеновская томография или КТ легких,

ü микробиологические исследования мокроты, смывов с бронхиального дерева, плеврального выпота на Mycobacterium tuberculosis,

ü диагностическая бронхоскопия с биопсией при подозрении на туберкулез бронха,

ü реакция Манту,

ü КТ органов грудной клетки,

ü исследования на атипичные клетки мокроты, плеврального экссудата, смывов с бронхиального дерева,

ü диагностическая бронхоскопия с биопсией, биопсия периферических лимфатических узлов,

ü консультация онколога.

Легочные метастазы рака

ü КТ органов грудной клетки,

ü исследования на атипичные клетки мокроты и плеврального экссудата,

ü биопсия периферических лимфатических узлов,

ü УЗИ внутренних органов,

ü биопсия легкого*,

ü консультация онколога.

ü диагностический поиск первичной локализации рака.

ü исследования газов крови и КЩС,

ü исследование D-димера,

ü вентиляционно-перфузионная радио-сцинтиграфия (изотопное сканирование) легких*,

Небактериальные альвеолиты, легочный фиброз

ü исследование вентиляционной и диффузионной функции легких,

ü исследования газов крови и КЩС,

ü биопсия легкого*.

исследование проводится при невозможности

установить диагноз другими методами.

II. Ведение больного на амбулаторном этапе.

А) Клиническая картина (2 клинико-лабораторных признака);

Б) Рентгенография органов грудной клетки (прямая и боковая проекции), общий анализ крови, проведение пульсоксиметрии (SpO2 4 ч);

ü нарушение сознания,

ü внелегочный очаг инфекции (менингит, абсцесс головного мозга и др.).

ü лейкопения менее 4х109/л,

ü гипоксемия (РаО2 менее 60 мм рт ст или SpO2 90%);

ü отсутствие септического шока.

При достижении указанных критериев возможен переход на пероральный прием эквивалентного АМП (ступенчатая терапия).

Длительность АМТ ВП нетяжелого течения на госпитальном этапе составляет 7-10 дней.

III уровень оказания медицинской помощи (специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная помощь).

А) Клиническая картина (2 клинико-лабораторных признака);

Б) Рентгенография/КТ органов грудной клетки ;

В) Общий анализ крови;

Г) Биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, электролиты, АЛТ, АСТ, общий белок;

Д) микроскопия мазка мокроты, окрашенного по Граму; бактериологическое исследование мокроты для выделения возбудителя и определения его чувствительности к антибиотикам;

Е) Кровь для микробиологического исследования забирается в первые сутки от момента госпитализации; необходимо получить два образца по 20-30 мл, желательно, до начала антибактериальной терапии;

Ё) Исследование антигенов: иммунохроматографические тесты с определением антигенов L. pneumophila (серогруппа I) и S.pneumoniae в моче.

Ж) Проведение пульсоксиметрии (SpO2 30 в минуту, Pa02/FiO2

Источник: pandia.ru

Где врачу взять новые клинические протоколы, рекомендованные МОЗ?

Нужны ли врачу новые клинические протоколы в его работе? Вопрос риторический. Каждый, кто в своей работе опирается на принципы доказательной медицины знает о практической ценности этих документов. Но где их взять?

Новые протоколы, которые применяются в США и Европе постепенно входят в отечественную клиническую практику. Процесс этот сложный и, зачастую, вызывающий множество вопросов, на которые мы, постараемся дать ответы, опираясь на рекомендации и разъяснения МОЗ и тех организаций, которые причастны к процессу.

Зачем это нужно?

Несмотря на утвержденную Приказом МЗ Украины № 751 методику разработки унифицированных клинических протоколов, которая соответствует европейским стандартам, на практике же конечного результат ждать придется не один год. Потому МОЗ открыл для врачей возможность применения стандартов лечения практически всех болезней, опираясь на протоколы зарубежных коллег, не дожидаясь, когда рабочие группы в Украине закончат их разработку.

МОЗ Украины рекомендует клинические руководства (согласно Перечню источников), которые смогут внедряться во врачебную практику в Украине как клинические протоколы без прохождения длительной (минимум 34-недельной) процедуры адаптации.

То есть применение протоколов возможно сразу после утверждения МЗ Украины текстов протоколов на украинском языке или ссылок на источник их размещения или публикации.

Где взять новые протоколы?

Напоминаем, что перечень источников, с которых украинским врачам разрешено брать и использовать в практике новые клинические рекомендации, указан в Приложении к Приказу МЗ Украины № 1422 от 29 декабря 2016.

Но проблема в том, что в источниках, указанных в документе, в большинстве свое протоколы опубликованы на английском языке. Их необходимо перевести, а за тем утвердить.

МОЗ поясняет, что переводом могут заниматься учреждение здравоохранения, в котором планируется применять новый клинический протокол, или ФЛП. И УЗ и врач-предприниматель имеют право сделать перевод протокола из списка рекомендованых источников.

Переведенный протокол утверждается внутренним приказом.

Есть ли новые протоколы уже в переводе и где их взять?

Хорошо, если этим занимаются квалифицированные специалисты, а после перевода документ проверяется и редактируется авторитетным рецензентом.

Это сложный и трудоемкий процесс.

Благодаря мобильному приложению для врачей от МСА, теперь международные клинические протоколы, переведенные на украинский или русский язык доступны для всех специалистов в удобное время и в удобном формате.

Скачав приложение на свой мобильный телефон вы постоянно будете иметь доступ актуальным клиническим протоколам, которые так необходимы клиницисту, работа которого базируется на доказательной медицине.

База, в том числе, включает европейские протоколы, протоколы медицинской сестры (фельдшера, акушерки) и протоколы провизора (фармацевта). Перечень постоянно обновляется.

Также сервис содержит Календарь реестровых мероприятий на 2018 год (съезды, семинары, симпозиумы, конференции и пр.), что позволяет врачу быть в курсе событий и заранее планировать свое участие. Календарь пополняется актуальными мероприятиями, которые проходят в Украине и за рубежом.

Что нужно знать о приложении МСА

Благодаря мобильному приложению MCA можно врач все время имеет под рукой клинические протоколы, необходимые в практике, и информацию о медицинских мероприятиях из официальных источников (МОЗ Украины и Укрмедпатентинформ).

Как этим пользоваться?

Достаточно скачать бесплатное приложение на ваш смартфон, чтобы вся полезная информация была у вас под рукой.

Удобная рубрикация и функция поиска позволяет легко найти необходимое. В приложении содержаться параметры протоколов по Международной классификации болезней и линки с дополнительной информацией.

Информацию о ближайших медицинские мероприятия можно получить, введя название мероприятия и место проведения. Дополнительно можно указать медицинские специальности. Также вы можете знать о запланированных мероприятиях, воспользовавшись календарем. Для этого просто нужно нажать на интересующую вас дату.

Источник: medprosvita.com.ua

Атипичная пневмония: симптомы, диагностика, лечение

Атипичная пневмония

Атипичная бактериальная пневмония вызвана атипичными организмами, которые не обнаруживаются при окрашивании по Граму и не могут быть культивированы с использованием стандартных методов. Наиболее распространенными организмами являются Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae и Legionella pneumophila.

Атипичная бактериальная пневмония обычно характеризуется комплексом симптомов, которые включает головную боль, субфебрильную температуру, кашель и недомогание. Конституциональные симптомы часто преобладают над результатами анализов из дыхательных путей. Хотя в большинстве случаев внебольничная пневмония проявляется в более мягком спектре, некоторые случаи, особенно, если они вызваны L pneumophila, могут представлять собой тяжелую пневмонию, требующую госпитализации в отделение интенсивной терапии. Другие возможные патогены включают виды Chlamydophila, виды Legionella, Coxiella burnetii (Ку-лихорадка) и респираторные вирусы.

Читайте также:  Симптомы пневмонии у взрослого человека лечение

Этиология

Основными причинами атипичной бактериальной пневмонии являются Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae и Legionella pneumophila. Другие распространенные патогены, которые могут вызывать подобную картину, включают вирусы (например, вирус гриппа, аденовирус и хантавирус), другие бактерии (например, другие виды Legionella и другие виды Chlamydophila) и зоонозные патогены, такие как Coxiella burnetii.

M pneumoniae — это небольшая, свободно живущая бактерия с одним из самых маленьких известных геномов. В отличие от многих других бактерий, у нее нет клеточной стенки. Люди считаются единственными хозяевами. C pneumoniae — это облигатные внутриклеточные грамотрицательные бактерии. Люди считаются единственными хозяевами. L pneumophila — это грамотрицательная бактерия, обладающая способностью жить как во внеклеточной, так и внутриклеточной среде. В природе она заражает амебу. Люди являются случайными хозяевами через воздействие загрязненной воды.

C burnetii — это облигатные внутриклеточные бактерии с грамотрицательной клеточной стенкой. Этот зоонозный патоген имеет широкий диапазон хозяев, в который входят членистоногие, рыбы, птицы и млекопитающие. Он имеет спороподобную структуру, устойчивую к воздействию окружающей среды и, таким образом, провоцирует вирулентность либо при вдыхании, либо при употреблении внутрь.

Патофизиология

Mycoplasma pneumoniae передается от человека к человеку. Этот патоген имеет уникальную органеллу, которая позволяет ему прикрепляться к реснитчатому эпителию дыхательных путей. Он также демонстрирует плавную подвижность на поверхностях, которая, как считается, способствует инфекции. При ней вырабатываются токсины, вызывающие постоянный кашель. Другая предполагаемая особенность заключается в том, что иммунологический ответ на этот патоген может способствовать обострениям астмы.

Chlamydophila pneumoniae также передается от человека к человеку. После заражения его внутриклеточный образ жизни позволяет ему расти во многих типах клеток, таких как макрофаги, гладкие мышцы и клетки эндотелия. Считается, что его способность угнетать движение ресничек вызывает постоянный кашель. Как и в случае с M pneumoniae, иммунная реакция на инфекцию может провоцировать острое обострение астмы.

Заражение Legionella pneumophila происходит, когда люди контактируют с зараженной водой. Передача от человека к человеку не предполагалась, но в 2016 году были зарегистрированы случаи, указывающие на передачу от человека. Внутри хозяина L pneumophila вторгается в фагоцитарные клетки и использует реакцию хозяина в своих интересах, избегая разрушения и гибели.

Coxiella burnetii передается или при вдыхании, или при употреблении внутрь зараженных продуктов животноводства. Передача от человека к человеку случается редко. Хотя бактерия C burnetii вызывает пневмонию, во многих случаях она вызывает острый гепатит с или без пневмонии, или хронических системных инфекций

Диагностика

Первым шагом является оценка пациента с пневмонией при помощи детального анамнеза и физикального осмотра. Диагноз может быть поставлен клинически в соответствующей обстановке, хотя также обычно выполняются анализ крови, биохимия крови и рентген грудной клетки. При более тяжелом заболевании, особенно когда необходима госпитализация, и для определения возможного типичного бактериального патогена могут потребоваться культуры крови и мокроты, а также специальные посевы на культуры и исследования антигена урины для Legionella и Streptococcus pneumoniae.

Некоторые авторы даже рекомендуют использовать специальные тесты для идентификации нетипичных бактериальных и вирусных патогенов в таких условиях, чтобы направлять конкретную целевую терапию. В некоторых случаях (до 25%) могут быть выявлены смешанные инфекции. Необходимо провести вирусологическую диагностику, если она доступна, чтобы обеспечить возможное лечение гриппа.

Анамнез и клиническое обследование

К основным факторам риска относятся тесные общественные контакты и иммуносупрессия. Многие пациенты с атипичной бактериальной пневмонией моложе 50 лет. Обычно пациенты жалуются на постоянный кашель, который со временем не проходит. Наличие сухого кашля и пролонгированное время от появления симптомов до проявления должно вызвать подозрение, что присутствует атипичный патоген. Лихорадка, если есть, обычно невысока. Во многих случаях Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae могут присутствовать фарингит, охриплость и головная боль. Диарея может сопровождать легионеллезную инфекцию.

Буллезный мирингит — редкий признак, который предполагает инфекцию M pneumoniae. Сыпь, в основном самоограничивающаяся макулопапулезная или везикулезная сыпь, может сопровождать пневмонию M. pneumoniae. В некоторых случаях может наблюдаться более тяжелая форма синдрома Стивенса-Джонсона, влияющая на слизистую оболочку ротовой полости или другие органы. Клинические признаки пневмонии, такие как хрипы/крепитации, могут быть умеренными или отсутствующими.

Подозрение на атипичный патоген

Руководящие принципы лечения для пациентов с внебольничной пневмонией обращены на борьбу с атипичными патогенами. Тем не менее, лучше всего подтвердить диагноз, если подозревается атипичный патоген, поскольку от этого зависит продолжительность терапии.

Рентгенограмма грудной клетки подтверждает инфильтраты и может показать более обширные аномалии, чем предполагает физическое обследование. Низкое насыщение кислородом указывает на более тяжелое течение заболевания, требующее госпитализации.

Подсчет количества лейкоцитов следует выполнить для пациентов, нуждающихся в госпитализации. Наблюдается относительно небольшое повышение количества лейкоцитов (обычно 198 мг/дл) указывает на более тяжелое заболевание.

Диагностические тесты на молекулярной основе для M. pneumoniae из мазка из зева теперь доступны во многих форматах, включая анализы в домашних условиях и платные анализы. Диагностические тесты на молекулярной основе для C. pneumoniae доступны или из мокроты, или из мазков. Однако отсутствие стандартизации между многими тестами может повлиять на уровень диагностики и достоверность. Исследование, проведенное в Нидерландах, вызвало обеспокоенность по поводу интерпретации положительных результатов ПЦР у пациентов моложе 16 лет из-за высокого уровня носительства M. pneumoniae в верхних дыхательных путях здоровых детей. Но недавнее исследование в США не подтвердило это наблюдение.Новые, проверенные тесты, которые становятся коммерчески доступными, могут способствовать более глубокому пониманию этиологии атипичной пневмонии.

Также может быть проведена серологическая диагностика как для M. pneumoniae, так и для C. pneumoniae, хотя такие тесты не будут влиять на лечение, учитывая, что диагноз будет подтвержден ретроспективно, исходя из серологии для выздоравливающих. Для нее требуется кровь на ранней стадии заболевания и второй образец крови, по крайней мере, через 10 дней. Отсутствие стандартизации между многими тестами могло бы повлиять на уровень диагностики. Она также может быть использована для подтверждения диагноза многих атипичных патогенов и некоторых вирусов. В большинстве случаев серология будет основным диагностическим тестом на пневмонию Coxiella burnetii.

В случаях, когда существует неопределенность относительно того, имеют ли пациенты с внебольничной пневмонией типичные или атипичные патогенные заболевания, им необходимо пройти окрашивание мокроты по Граму и сделать посев мокроты. Также для теста антигена Legionella может быть отправлена моча. Вирусные культуры из носоглотки могут тяжело высеваться, и получение результатов занимает много дней. Тем не менее, молекулярная диагностика на носоглоточных вирусных мазках широко доступна.

Источник: www.eskulap.top